O Wszechnicy Łowieckiej

Drodzy Leśnicy, Myśliwi i Sympatycy przyrody!

Ogromne zainteresowanie łowiectwem, jakie obecnie obserwujemy, pokazało z jednej strony, jak istotne znaczenie ma ten temat dla leśnictwa, rolnictwa i ochrony przyrody, a z drugiej – jak duży jest głód wiedzy ze strony środowisk mających do czynienia z tym zagadnieniem.

Wszechnica Łowiecka to pomysł na to, aby stworzyć regularne forum przekazywania najnowszej wiedzy, wymiany informacji i nieskrępowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych najszerzej rozumianym łowiectwem. To również szansa na polepszenie jakości dyskursu i zmianę postrzegania łowiectwa przez społeczeństwo. Korzystając z gościnności Instytutu Badawczego Leśnictwa, chcielibyśmy się spotykać 3–4 razy do roku, wysłuchać kilku wystąpień na konkretny temat przewodni danej sesji, po czym dogłębnie nad nim dyskutować i wypracować wnioski do przedłożenia decydentom.

Wszechnica Łowiecka to także szansa na przezwyciężenie bierności czy wręcz nadmiernej uległości środowisk związanych z łowiectwem w czasach, gdy ta aktywność jest tak ostro atakowana w Europie. Najwyższa pora, abyśmy przestali się wstydzić łowiectwa i dotarli do szerokich kręgów społecznych z rzetelną wiedzą na temat dziko żyjących zwierząt oraz problemów gospodarowania tymi zasobami przyrody.

Komitet organizacyjny:
Bogdan Balik (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
Jakub Borkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zbigniew Borowski (Instytut Badawczy Leśnictwa)
Robert Kamieniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN)