Program

Program Drugiej Sesji Wszechnicy Łowieckiej

(środa, 1 marca 2017)

„Co dalej z łowiectwem w Polsce?”

09.00 – 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)

10.00 – 10.15 Powitanie

10.15 – 10.50 „Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa

mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych)

10.50 – 11.25 „Zmiany  w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych

mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód)

11.25 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.20 „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. –  jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?

dr Paweł Nasiadka (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego)

12.20 – 12.55 „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?

dr hab. Grzegorz Woźniakowski (Państwowy Instytut Weterynaryjny)

12.55– 13.30 „Rola Polskiego Związku Łowieckiego w ochronie przyrody

dr hab. Marian Flis (ZG, Polski Związek Łowiecki, Referat zgłoszony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego)

13.30– 14.05Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce

prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

Krótkie doniesienia

14.05  – 14.20 Wykorzystanie fotomap lotniczych w procesie szacowania szkód łowieckich w wybranych uprawach

Paweł Sosnowski (AgroPixel)

14.20  – 15.00 Dyskusja

15.00 – 15.30 Obiad (IBL)