Kontakt

Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary

e-mail: WszechnicaLowiecka@ibles.waw.pl

Katarzyna Tkaczyk, tel.: 22 71 50 610

Lidia Śmierzyńska, tel.: 22 71 50 563

Magdalena Janek, tel.:  22 71 50 524