Informacje dla autorów

Instrukcja przygotowania streszczeń i tekstów wystąpień głównych:

1. Streszczenie

Streszczenie wystąpienia w języku polskim nie powinno przekroczyć jednej strony A4 sformatowanej zgodnie z następującymi zasadami:

  • marginesy: górny 3 cm, lewy, prawy i dolny po 2,6 cm,
  • krój pisma: Times New Roman.

Tytuł streszczenia: pismo wyśrodkowane, pogrubione; stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione; stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mailowe autorów): pismo wyśrodkowane; stopień pisma 10 pkt; odstęp 12 pkt.
Treść streszczenia: stopień pisma 11 pkt; wyrównane do lewej strony; po akapicie odstęp 3 pkt.

2. Tekst wystąpienia

Tekst wystąpienia w języku polskim nie powinien przekroczyć 10 stron A4 sformatowanych zgodnie z następującymi zasadami:

  • marginesy: górny 3 cm, lewy, prawy i dolny po 2,6 cm,
  • krój pisma: Times New Roman,
  • strony nienumerowane,
  • tabele i ryciny powinny być włączone do tekstu głównego,
  • ryciny powinny zostać przesłane także jako oddzielne pliki graficzne w formacie edytowalnym (.xls, .xlsx, .pdf, .cdr, .ai).

Tytuł referatu: pismo wyśrodkowane, pogrubione; stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione; stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mailowe autorów): pismo wyśrodkowane; stopień pisma 10 pkt; odstęp 12 pkt.
Treść wystąpienia: stopień pisma 11 pkt; wyrównanie do lewej strony; po akapicie odstęp 3 pkt.

Instrukcja przygotowania streszczeń wystąpień dodatkowych:

Streszczenie wystąpienia w języku polskim nie powinno przekroczyć jednej strony A4 sformatowanej zgodnie z następującymi zasadami:

  • marginesy: górny 3 cm, lewy, prawy i dolny po 2,6 cm,
  • krój pisma: Times New Roman.

Tytuł streszczenia: pismo wyśrodkowane, pogrubione; stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione; stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mailowe autorów): pismo wyśrodkowane; stopień pisma 10 pkt; odstęp 12 pkt.
Treść streszczenia: stopień pisma 11 pkt; wyrównanie do lewej strony; po akapicie odstęp 3 pkt.

Wszystkie teksty należy zapisać do pliku w formacie MS Word 97/2000/XP .doc, .rtf lub OpenOffice Document. Nazwa pliku powinna się zaczynać od nazwiska głównego autora i zawierać słowo kluczowe tematu referatu, np. kowalski_teledetekcja.doc. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Teksty (streszczenia i teksty wystąpień głównych oraz streszczenia wystąpień dodatkowych) przygotowane według powyższych wskazówek należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres: wszechnicalowiecka@ibles.waw.pl.