Komunikat 1

Zapraszamy Państwa do udziału w 2. sesji Wszechnicy Łowieckiej, zatytułowanej
„Co dalej z łowiectwem w Polsce?”. Odbędzie się ona 1 marca 2017 r. w godz. 10–15.
2. Wszechnica Łowiecka
1 marca 2017 r., godz. 10–15

Temat sesji: „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”
Prowadzący: prof. Henryk Okarma
Wystąpienia główne:
1. mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych) -„Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa”
2. Mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód) „Zmiany w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych”
3. dr Paweł Nasiadka (SGGW) „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. – jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?”
4. prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny) „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?”
5. prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN) – „Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce”.
Kontakt: Katarzyna Tkaczyk, tel.: 22 715 06 10, e-mail: K.Tkaczyk@ibles.waw.pl
Miejsce spotkania: Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary
Informacje ogólne:
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa przez zakładkę „Rejestracja on-line” do 24 lutego 2017 r. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpłaty za udział w sesji. Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 150 zł od osoby.
W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają:
• udział w obradach,
• serwis kawowy i ciepły poczęstunek,
• materiały konferencyjne.
Wpłaty za udział w sesji prosimy dokonywać w terminie do 24 marca 2017 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze: 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401.
W tytule przelewu prosimy wpisać: 2. Wszechnica Łowiecka oraz imię i nazwisko uczestnika.
W przypadku rezygnacji z udziału po 24 marca 2017 r. organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.