1. Program

Program Pierwszej Sesji Wszechnicy Łowieckiej

(czwartek, 9 czerwca 2016)

„Ocena liczebności zwierzyny – skąd przychodzimy, dokąd idziemy?”

(Referaty są dostępne po kliknięciu na ich tytuły)

09.00 – 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)

10.00 – 10.15 Powitanie

10.15 – 10.50 „Ewolucja koncepcji oceny liczebności zwierzyny grubej w polskich lasach” – dr hab. Andrzej Tomek, dr inż. Marek Wajdzik (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)

10.50 – 11.25 „Metody oceny liczebności zwierzyny grubej: wady i zalety” – dr hab. Jakub Borkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

11.25 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.20 „Trudności i ograniczenia w analizie danych uzyskanych metodą pędzeń próbnych na przykładzie inwentaryzacji łosia w RDLP Lublin” – dr hab. Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)

12.20 – 12.55 „Teledetekcyjna metoda oceny liczebności dużych ssaków kopytnych” – prof. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), mgr inż. Antoni Łabaj (SmallGIS, Kraków)

12.55– 13.10 „Jak zobiektywizować wyniki inwentaryzacji zwierzyny?” –  dr hab. Maciej Skorupski, mgr inż. Marcin Dyderski, dr hab. Robert Kamieniarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

13.10– 13.20 „Czy da się policzyć bobry?”– mgr inż. Wojciech Misiukiewicz (Wigierski Park Narodowy)

13.20–13.30 „Sposoby określania liczebności wilków (Canis lupus L.)” – dr inż. Jacek Sagan (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie)

13.30  – 14.20 Obiad (IBL)

14.20 – 16.00 Dyskusja